Dıştan Basınçlı Kompansatörler

distan-basincli

Uzun boru hatlarındaki yüksek genleşmelerin absorbe edilebilmesi için çok boğunlu kompansatörler kullanılır. Boğum adedi arttıkça kompansatörün burulma olasılığı artar.
Yüksek basınç ve uzun boru hatlarında meydana gelen genleşmeleri almak, tesisattaki kompansatör sayısını azaltmak ve burulmayla ortaya çıkacak eksenel kaçıklıkların önlenebilmesi için dıştan basınçlı kompansatörler kullanılır.
Dıştan basınçlı kompansatörlerde basınç; ondülasyon dışına verilerek burulmaya neden olan güçler dengelenir, bu sayede boğum sayısı azaltılır ve kompansatörün burulma riski en aza indirgenir.

Kullanım Alanları:

- Yüksek basınç ve yüksek genleşme uygulamaları
- Hatlarda burulma olasılığının olduğu uygulamalar
- Yer altı boru hatları
- Kızgın yağ sistemleri
- Jeotermal tesisler

TASARIM ÖZELLİKLERİ

- Dizayn : Ejma Standarts
- Bağlantı Tipi : Flanşlı
- İşletme Basıncı : 16 Bar/64 Bar(opsiyonel
- Sıcaklık : 90C + 550C
- Genleşme Mik. :  30MM (-20 +10),60 mm (-40 +25), 90 mm (-70 +20), 120 mm(-80 +40)